Rubus Bedford Giant
Bedfordbjörnbär

Karaktäristika
 1. Taggar röda.
 2. Frukter och fruktämnen filthåriga.
 3. Frukter stora, rikliga, fina och tidigt mogna (tidigt i augusti, före R. plicatus).
 4. Blad hjärtlika, vita under, något grågröna och rynkiga.
 5. Blommor vita.
 6. Nästan alltid nära bebyggelse. Ursprungligen odlad.
 7. Åsstam ibland med små taggar som slutar i en körtel (tagglika glandler).
 8. Årsstam tämligen tätt hårig (hårigare än något äkta krypbjörnbär).
 9. Bladundersida vitfiltad, ofta kontrasterande mot mörka nerver (lik R. armeniacus).
 10. Stipler fästade långt (~0.5 cm) upp på bladskaftet.
 11. Blomställningstaggar långa (längsta över 5 mm) och ej böjda.
 12. Nerver på bladundersidan bruna.
 13. Bladspets kort (~0.9 cm).
 14. Blomställning tät.
 15. Blomskaftstaggar raka.
 16. Bladskaft kort (~6 cm), men med stora taggar > 3 mm.
 17. Blommor stora (> 3 cm).
 18. Få taggar på uddbladsskaftet (~1.5 / cm).
Det finns många andra arter med pruinosa drag (pruinosusformer).

Årsstam med tvärsnitt: 
bild  bild detalj

Blad (ovansida, undersida, med detaljbilder):
ovansida  undersida
detalj  detalj

Blomskott, högblad (ovansida på blad långt ner och undersida på blad högt upp); Stam i blomskott med detalj: 
  Blomskott   ovansida  undersida
blomskott  blomskott, detalj

Blomknoppar, blomma, blomma i tvärsnitt med stiftsamling framopererad, ung frukt och mogen frukt:
knopp  blomma  en blomma till  tvärsnitt av blomma  Ung frukt  Mogen frukt

Utbredning
Sannolikt Bohuslän - Uppland, ursprungligen odlad och troligen också spridd med plantskoleväxter.
I Halland åtminstone 5 lokaler i och omkring Halmstad, Varberg och Onsala.
I Skåne ett tiotal lokaler i gamla odlingar och buskage (avenbok o.d.) i tätorter.
Scannade ex från Hl, Trönninge: Hammarsbjär i vägkorset på Ö-sidan, 1323246 6279996, 4/8-01.

Systematik
Denna ursprungligen odlade art har nyligen identifierats med den haxaploida kultivaren Bedford Giant [Oredsson:05]. Den har uppkommit efter självbefruktning av Veitchberry, vilken i sin tur är en tetraploid hybrid mellan hallon och det diploida björnbäret Rubus rusticanus.
Den har odlats förr, men verkar inte säljas längre (den växer ofta tillsammans med R. armeniacus i gamla odlingar).
Jag har valt ta med den bland krypbjörnbären, eftersom att den hamnar här i en vanlig bestämningstabell och oftas har bestämts till R. pruinosus förr i tiden.

Övriga pruinosusformer diskuteras här.

Bilderna i detta dokoment är thumbnails och länkar till 8x större bilder.

Hem Artlista Nyckel