Hem Artlista Nyckel

Beskrivning av bilderna

Varje art presenteras typiskt med 16 olika bilder.
De är alla inscannade på färskt material (på en Agfa Snapscan e50).
Bilderna har inte behandlats på något sätt.

Följande bilder har scannats för varje art (med angiven upplösning).
 1. st: Ca 10 cm årsstam (600 dpi)
 2. std: Detalj av årsstammen med ett tvärsnitt (1200 dpi)
 3. blos: Översidan av ett välutvecklat årsskottsblad (300 dpi)
 4. blosd: Detaljbild av uddbladets översida (0.5 cm rakt över; 1200 dpi)
 5. blus: Undersidan av ett välutvecklat årsskottsblad (300 dpi)
 6. blusd: Detaljbild av uddbladets undersida (0.5 cm rakt över; 1200 dpi)
 7. bsk: Översiktsbild av ett helt blomskott i blom (150 dpi)
 8. bst: Ca 5 cm stam av blomskottet, aldeles nedanför toppblomman (600 dpi)
 9. bstd: Detaljbild av blomskottsstammen, aldeles nedanför toppblomman (1200 dpi)
 10. hbos: Ovansidan av ett högblad, ungefär från mitten av blomställningen (300 dpi)
 11. hbus: Undersidan av ett högblad, från översta delen av blomställningen (300 dpi)
 12. kn: En eller flera blomknoppar, med kronbladen synliga (1200 dpi)
 13. blr: En fullt utslagen blomm, sedd uppifrån (1200 dpi)
 14. btv: En utslagen blomma med kronbladen och en del ståndare borttagna (för att visa stift och fruktämnen), sedd från sidan (1200 dpi)
 15. ufr: En ung frukt, sedd från sidan (1200 dpi)
 16. fr: En fullt mogen frukt (1200 dpi)

En linjal i olika upplösning (för att ge en längdskala)
 1. 150 dpi (bsk)
  detalj
 2. 300 dpi (blos, blus, hbos, hbus)
  detalj
 3. 600 dpi (st, bst)
  detalj
 4. 1200 dpi (std, blosd, blusd, bstd, kn, blr, btv, ufr, fr)
  detalj
Hem Artlista Nyckel