Hem Artlista Nyckel

Bestämningsnyckel för krypbjörnbär i Sverige
Bara de normala arterna, alla arter på en sida utan bilder.
Interaktiv bestämningsnyckel med bilder.
Hur man skiljer krypbjörnbär från äkta björnbär och blåhallon.

1b Alla eller de flesta ståndarknappar håriga (Obs. mögel och skräp kan ibland likna hår)

2b Blommor klart rosa; ändbladets bas hjärtlik. Sk (NV) --- tilliaster
2a Blommor vita (sällan rosa i knopp); uddbladets bas tvär. Vg-Bl --- camptostachys
1a Inga eller mycket få ståndarknappar med hår
3c Taggar på årsskott röda, även där stjälken är grön (titta på skuggsidan)
4b Blommor tydligt rosa, även som utslagna.
5b Stift rosa, ståndare vita-svagt rosa, blad under filthåriga, fruktämne filthårigt --- rosanthus
5a Stift vita-svagt rosa, ståndare starkt rosa, blad ganska glest håriga under, fruktämne hårigt endast som ungt) --- "cordatifomis"
4a Blommor vita; stift och ståndare utan röd nyans
6b Blad tätt filthåriga under, frukt riklig och tidig (början av augusti) --- pruinosus
6a Blad gleshåriga under, frukt ej påfallande rikligt eller tidig --- "onsalaënsis
3a Taggar av samma färg som stammen
   7b Fruktämnen och frukter filthåriga --- lagerbergii 
   7a Frukter kala; fruktämnen kala-gleshåriga
8b Årsskott heteroacantha, dvs med taggar av olika storlekar, med borst och rikligt med glandler; bladundersida grön och gleshårig (sällsynta inkomlingar)
9b Blommor rosa, åtminstone i knopp
10b Blommor starkt rosa, stift vitgröna   --- fabrimontanus var fabrimontanus
10a Blommor nästan vita som ututslagna men med bjärt röda stift --- slesvicensis
9a Blommor vita, även i knopp
11b Glandler i blomställningen påfallande röda, rikliga; Uddblad bredast nedanför mitten, med grov, ojämn tandning --- firmus
11a Glandler i blomställningen gröna; uddblad bredast kring eller över mitten, jämnt och vackert naggade ---  fabrimontanus var tuberculatiformis

8a Årsskott med (nästan bara) likstora taggar och få - inga borst
10b Bladovansida tätt hårig, grågrön; bladspets kort och inte avsatt --- fasciculatus
10a Bladovansida kal-gleshårig, ej grågrön
11c Blommor tydligt rosa, även som fullt utslagna
12b Årsstam och blomskott med rikligt med glandler
13b Blad nästan kala under, glänsande ljusgröna.  Blad bredast ovan mitten. Blad mest trefingrade --- eluxatus (form)
13a Blad ganska tätt håriga under.  Blad bredast kring mitten. Bladkant jämt naggad; bladyta konvex --- lamprocaulos
12a Årstam och blomskott med inga - ganska få skaftade glandler
13b Blad breda, bladbas tydligt hjärtlik på alla blad;
14b Bladundersida vit-grå, filthårig, och mjuk att ta på; blad fasta och tjocka, mörkgröna; stift vita-svagt rosa; taggar i blomställningen kraftiga, böjda och ofta röda; blomställning tät, vanligen utan glandler --- wahlbergii
14a Bladundersida grågrön och ganska glest hårig (utan filt), ganska mjuk vid beröring, matt; blad mjuka, gulgröna; åtminstone några stift rosa-röda; taggar i blomställningen vekare och nästan raka; med glandler i blomställningen; Bh och N Hl --- norvegicus 
13a Blad smalare, bladbas på de flesta bladen ej tydligt hjärtlig
14b Bladundersida glänsande grön och glest hårig; stift utan rosa nyans; N Sk - Hl --- eluxatus
14a Bladundersida  vit-gråfiltad; stift vanligen svagt rosa vid basen (Östkusten)
15b Bladundersida grågrön och ganska glest hårig; blad breda, bredast nära basen; taggar på årsstammen normala; Sml-Upl (ru) --- aureolus
15a  Bladundersida gulvit och filthårig; blad smala, bredast ovan mitten, rhombiska; taggar på årsstammen täta, korta, böjda Sml-Srm ---
suecicus
11b Blommor rent vita, även i knopp
16b Blomskott med rikligt med glandler
17b Uddbladet brett hjärtlikt; foderblad sluter kring frukten (angiocarp); stipler >2mm breda --- cyclomorphus
17a Uddbladet smalare; foderblad sluter ej kring frukten; stipler smala (<2mm)
18b Blomskott och knoppar med påfallande långskaftade röda glandler; foderblad ej påfallande gröna; blad ganska breda med hjärtlik till något kantig form och jämt avsmalanande spets; taggar på årsstam många men små och krökta. Sk, Srm --- firmus
18a Glandler i blomställningen ej påfallende röda; foderblad påfallande gröna; blad smala, jämt ovala, med utdragen spets; taggar på årstam stora, täta och långa --- dissimumlans

16a Blomskott med få till inga skaftade glandler
20b Blad gleshåriga och gröna undertill; blad djupt och vasst sågade; stam tätt taggig; blommor stora i gles ställning; foderblad ofta monströst förlängda i frukt, gröna. Hl, Sk (ra) --- halandicus
20a Blad filthåriga undertill, gråa - vita; bladsågning mindre vass; bladspetsar mindre utdragna; stam mindre taggig; foderblad gråa och filthåriga.
21b Blad brett hjärtlika med något hjärtlik bas; bredast ovan mitten och med lång spets. Bl-Sml --- walsemanii
21a Blad med tvär bas, smalare och bredast kring mitten; bladundersida gråfiltad.
22b Stam med få taggar (4-7 per 5cm) och inga skaftade glandler; blomskaft med 0-4 taggar; blad jämt och tätt sågade; blommor små. Sk, Bl, Sml, Öl (rub) --- lidforssii
22a Stam med fler taggar (8-15 per 5cm) och med skaftade glandler; blomskaft med 5-20 taggar; bladkant dubelsågad med djupare sågning; blommor större. Sk, Bl --- hylanderi
11a Blommor tydligt rosa i knopp, men nästan vita som utslagna
23b Bladundersidor vita och filthåriga; blommor stora
24b Bladundersidor gråfiltade; blad med hjärtlik bas, bredast nedom mitten; knoppar påfallande gulgröna och kantiga. Hl --- "godhemensis"
24a Bladundersidor påfallande vita; blad bredast kring mitten, nästan cirkelrunda med spets; blommor ofta med mer än 5 kronblad; taggar på årsstammen små och klena; taggar i blomställningen raka, nållika. Hl-Srm--- mortensenii
23a Bladundersida grön och gleshårig
25b Stift grönvita; utan eller med få glandler på årsstam och blomskott; bladovansida glänsande mörkgrön; bladkant vågig. Bh-Upl --- gothicus
25a Stift bjärt rosa-röda; rikligt med glandler på årsskott och blomskott; bladkant slät; blad gröna. Sk --- slesvicensis

Hem Artlista Nyckel