Hem Artlista Nyckel

Ordförklaringar

Alla björnbär är fleråriga buskar. Skotten ovan jord är emellertid bara tvååriga: Första året bildas ett årsskott med bara blad. Under andra året skjuter blomskott med högblad fram från knoppar i bladvecken.
Om inte annant anges avser blad de mellersta bladen på årsskottet.


Hem Artlista Nyckel