Synoptisk nyckel
Förklaringar

 1. Växtsätt
  1. Upprätt
  2. Högt bågformig
  3. Lågt bågformig
  4. Nedliggande
 2. Årsstam, tvärsnitt
  1. Rund
  2. Rundkantig
  3. Skarpkantig
  4. Rännformig
 3. Årsstam: färg i solen
  1. Purpurröd purpurstam
  2. Rent röd röd stam röd stam
  3. Mest grön, även i sol
 4. Årsstam: pruinositet
  1. Saknas
  2. Finns här och där
  3. Tätt pruinös
 5. Årsstam, tjocklek
  1. <3 mm
  2. 3-6 mm
  3. >6 mm
 6. Årsstam, hårighet
  1. Kal
  2. Gleshårig
  3. Täthårig
 7. Årsstam, glandler
  1. Inga
  2. Få eller vissa
  3. Många
 8. Årsstam: heteroacanth
  1. Taggar likstora
  2. Taggar av alla olika storlekar (heteroacanth)
 9. Taggar: antal per 5 cm sida (en av fem sidor)
  1. 1-3
  2. 3-10
  3. > 10
 10. Taggar: storlek (mät de största och längs ryggen)
  1. <2.5 mm
  2. 2.5-5 mm
  3. >5 mm
 11. Taggar: baslängd (mät de största)
  1. <2.5 mm
  2. 2.5 -5 mm
  3. >5 mm
 12. Taggar: form
  1. Raka
  2. Snedställda
  3. Böjda i spetsen
  4. Kloböjda
 13. Taggar: färg
  1. Som årsstammen
  2. Påfallande röda - rödvioletta, även på skuggsidan
 14. Internodlängd
  1. <3 cm
  2. 3-15 cm
  3. >15 cm
 15. Stipler: storlek
  1. <1mm
  2. 1-3 mm
  3. >3 mm
 16. Antal småblad
  1. Mest 3 delade
  2. Mest 4-delade
  3. Mest 5 delade
  4. Några uddblad djupt loberat
  5. Många 7 delade blad förekommer
 17. Blad: färg
  1. Gulgrön gulgrön 
  2. Grön gulgrön
  3. Mörkgrön
  4. Grågrön gulgrön
  5. Blågrön
 18. Blad: Glans
  1. Matta
  2. Glänsande friskt grön
 19. Blad: Tjocklek (i sol)
  1. Tunna
  2. Normala
  3. Tjocka
 20. Bladskaft: längd
  1. De flesta kortare än nedre småbladen
  2. De flesta längre än nedre småbladen
 21. Bladskaft: taggar upp till första bladen
  1. Påfallande få taggar
  2. Normalt taggiga
  3. Påfallande många taggar
 22. Uddbladskaft: längd
  1. <2 cm
  2. 2-4 cm
  3. >4 cm
 23. Uddbladbasen: form
  1. Killik
  2. Rak
  3. Hjärtlik
 24. Uddblad: form
  1. Smalt äggformig
  2. Brett äggformig
  3. Hjärtlik
  4. Smalt elliptisk
  5. Brett elliptisk
  6. Omvänt äggformat
  7. Rhombisk
 25. Uddblad: största bredd (på flesta uddbladen)
  1. Nedanför mitten
  2. Kring mitten
  3. Över mitten
 26. Uddblad konvex
  1. Plan
  2. Konvex
 27. Bladkant
  1. Plan
  2. Vågig
 28. Nervatur
  1. Normal
  2. Påfallande nedsänkt och markerad nedsänkta nerver
  3. Bucklig
 29. Bladundersida: färg
  1. Grön
  2. Grå
  3. Vit
 30. Bladundersida: hårighet
  1. Hårig endast på nerverna
  2. Gleshårig
  3. Täthårig
  4. Filthårig
  5. Hår står rakt ut från nerverna
 31. Bladovansida: hårighet
  1. Kal
  2. Gleshårig
  3. Täthårig
 32. Bladkant: sågning
  1. Grov
  2. Medel
  3. Fin
 33. Sågning:
  1. Påfallande regelbunden
  2. Oregelbunden
  3. Periodisk
 34. Sågningens spetsa
  1. Trubbiga
  2. Tillspetsade
  3. Med avsatt spets
  4. Med bakåtböjd spet
 35. Bladspets
  1. Kort och bred
  2. Avsatt
  3. Normal
  4. Utdragen
 36. Blomställning: täthet
  1. Påfallande gles
  2. Normal
  3. Påfallande tät
 37. Blomställning: hårighet
  1. Kal
  2. Gleshårig
  3. Täthårig
 38. Blomställning: glandler
  1. Inga
  2. Många
 39. B lomställning: form
  1. Kort
  2. Klase
  3. Kvast
 40. Blomställningstaggar: antal
  1. <2 / internod
  2. 2-10 / internod
  3. >10 / internod
 41. Blomställningstaggar: storlek på de största i mellersta delen
  1. < 2.5 mm
  2. 2.5-5 mm
  3. > 5 mm
 42. Blomställningstaggar: form
  1. Raka
  2. Böjda
  3. Kloböjda
 43. Högblad: smultronblad
  1. Finns ej
  2. Finns
 44. Översta högblad: delning (näst översta bladet)
  1. Helt
  2. 3delat
 45. Högblad: tandning
  1. Helbreddade
  2. Grovsågade
  3. Normala
  4. Finsågade
 46. Högblad: undersida
  1. Gröna
  2. Grå
  3. Vita (filthåriga)
 47. Blomskaft: längd (på mellersta blommorna)
  1. <1 cm
  2. >1 cm
 48. Blomskaft: antal taggar
  1. 0-4 taggar
  2. 4-10 taggar
  3. >10 taggar
 49. Kronblad: färg
  1. Vita, även i knopp
  2. Vita, men rosa i knopp
  3. Tydligt rosa, även som fullt utslagna
 50. Blommor: storlek (bredd tvärs över)
  1. Små < 3 cm
  2. Stora >3 cm
 51. Monströsa blommor (<5 kronblad; förlängda foderblad)
  1. Saknas
  2. Förekommer
 52. Blommningstid
  1. Tidig (före plicatus)
  2. Normal (som plicatus)
  3. Sen (efter plicatus)
 53. Foderblad: taggar
  1. Utan taggar
  2. få-många taggar
 54. Foderblad: hårighet
  1. Gröna med vit kant, håriga kn di
  2. Vitgröna, filthåriga
 55. Foderblad: spets
  1. Saknas
  2. Kort
  3. Lång
 56. Foderblad: riktning i frukten
  1. Omsluter frukten
  2. Upprätta
  3. Utstående
  4. Nedvikta
 57. Frukt: hårighet
  1. Kal
  2. Fruktämnen med få hår
  3. Fruktämnen kala, men blombotten svagt hårig (hår mellan fruktämnena)
  4. Fruktämnen täthårig, frukt nästan kal
  5. Även frukten filthårig
 58. Frukt: antal delfrukter
  1. 0-2 st
  2. 2-10 st
  3. >10 st
 59. Fruktsättning
  1. Tidig (före plicatus, tidig augusti)
  2. Normal (som plicatus)
  3. Sen (sen september)
 60. Ståndare
  1. Vita eller vitgröna
  2. Rosa efter blomningen
  3. Rosa under blomningen
 61. Ståndare: längd
  1. Längre än stiften
  2. Lika långa som stiften
  3. Kortare än stiften
 62. Ståndarknappar: hårighet
  1. Kala
  2. Några gleshåriga
  3. Alla rikligt håriga
 63. Sift
  1. Vita eller vitgröna
  2. Svagt rosa vid basen
  3. Bjärt rosa eller röda