Krypbjörnbär i Sverige

Detta är en samling hemsidor som beskriver de i Sverige vildväxande krypbjörnbären (Rubus sect. Corylifolii). Syftet med dessa är att stimulera intresset för krypbjörnbär i Sverige och ge allmänheten tillgång till uppdaterade färgbilder och bestämningsnycklar för dessa svårbestämda och kontroversiella arter. Sidorna innehåller nu förhoppningsfullt alla vildväxande vittspridda och regionala arter i Sverige, samt en del lokalarter, men de senare är huvudsakligen från Halland, där jag försöker göra en helteckande inventering.

Innehåll

Sidorna är under konstruktion. För att så snabbt som möjligt få igång en användbar hemsida, har jag hittills huvudsakligen satsat på att lägga in bilder och en bestämningsnyckel, medan jag bara har använt minimal tid till artbeskrivningarna. Jag har inte alls satsat på att finputsa färgbilderna (som är inscannade från färskt material).

Alla systematiska synpunkter som presenteras här är mina egna och stundom ganska kontroversiella. De 25 normala arterna skall dock vara korrekt berstämda.

Kommentarer är välkomna, liksom lokaler på krypbjörnbär (så exakta som möjligt, med Rubin eller GPS koordinater och biotop).

Själv har jag inte mycket rutin på bestämma krypbjörnbär från pressat material (och jag är inte säker på att det överhuvudtaget alltid är möjligt). Erik Ljungstrand i Göteborg (kontakta honom först) är bättre på detta.
Det pressade materialet måste omfatta ett blomskott och två välutvecklade blad från årsstammens mitt (inklusive ca 10 cm av årsstammen). Anteckna färg på blommor, ståndarsträngar och stift samt växtsätt (upprätt - nedliggande).

Ulf Ryde, Plommonvägen 24, 223 55 Lund; Ulf.Ryde .at. teokem.lu.se

Senast uppdaterad april 2005.