Advices for the Supervisor of PhD students

Ulf Ryde, Theoretical Chemistry, Lunds University, Ulf.Ryde .at. teokem.lu.se
This page is a collection of advices for supervisors of PhD students.
It originate from a project "Good Supervision Practice" in "Pedagogisk specialkurs för forskarhandledare", Dec. 1999.The four main advices are:


Handledarens skyldigheter
H = handledare;  D=doktorand

Möten

Kritik etc.


Att tänka på för handledarenLäromoment
 


Avdelningens funktionGoda arbetsmoment
Under utveckling